Gewenst gedrag bij Albatros
Albatros wil graag een veilig sportklimaat voor iedereen: sporters, vrijwilligers, begeleiders/trainers, toeschouwers. Daarom hebben wij, op basis van de gedragsregels van het NOC*NSF onze eigen versie opgesteld.

Een Albatrosser
TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. Seksuele intimidatie en misbruik wordt niet getolereerd.

RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

IS ZICH BEWUST VAN HOE HIJ/ZIJ OVERKOMT OP ANDEREN: Behandelt de leden in het team als gelijk, en spreekt elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.

IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

TEAMAPP: in de app groep zitten: De trainer, coach, alle leden van het team / bij jonge leden de ouders; en alles wat in de app gedeeld wordt moet relevant zijn voor alle deelnemers.

SOCIAL MEDIA: In kleedkamers worden nooit foto’s gemaakt. Foto’s worden allèèn gemaakt als het direct met het sporten zelf te maken heeft. Voor het plaatsen van deze foto’s wordt vooraf toestemming gevraagd van degenen die hier op staan. Er worden geen namen genoemd bij het plaatsen van de foto.

KLEEDKAMERS: voor de mannen/jongens kleedkamer geldt: alleen mannen en jongens (dus geen moeders/oma’s die kinderen willen helpen. voor de dames/meisjes kleedkamer geldt: alleen dames en meisjes (dus geen vaders/opa’s die kinderen willen helpen. Vraag gerust om hulp voor het helpen van je kind.

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINKT NIET WANNEER JE MET DE AUTO BENT.

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.


SponsorKliks, sponsor jouw sponsordoel gratis!