Een feestelijke dag in de sporthal. Vijf Albatros trainers deden examen voor hun VT2-trainersdiploma. En alle vijf deden dat uitstekend. Sommige trainers claimden dat hun trainingsgroepen extra hun best deden, maar een kort gesprek met de examinator leerde dat ze het echt op eigen kracht hadden gedaan. Allen kregen naast het diploma, een coachblok ook een presentje van de vereniging en van hun team. Fijn dat we weer een stap hebben gezet in de professionalisering van onze club. Gefeliciteerd George, Laura, Stef, Tina en Wanda!