Terug in de tijd: eind maart 2008 schrijven we over veteranen volleybal in Mid-West, regio Noord gaat onderzoeken of zij ook een competitie willen voor ex-divisiespelers. TWEE JAAR later! Zo gaan die dingen blijkbaar, maakt ook Noord bekend dat rollatorvolleybal wordt gelanceerd, naja, misschien dan. Of de ingekrompen competitie ook écht doorgaat is nog steeds niet zeker. “Er wordt dus in april beslist of er voldoende animo is voor de Mastercompetitie.” Mooi onderzoek, ze weten nog niks. Goed, over nog eens twee jaar misschien.