Het bestuursjaar zit er bijna op. Graag willen we jullie uitnodigen om op de Algemene Ledenvergadering het jaar ook financieel te kunnen afsluiten. Binnenkort ontvangen jullie de uitnodiging en de stukken daarvoor.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar een aantal mensen die deze mooie club verder willen helpen. Er zijn vacatures voor de positie van voorzitter, en een aantal commissies zijn op zoek naar versterking. Dat geldt voor de TC’s, de feestcie en de materiaalcie.
Heb je belangstelling voor of vragen over een van deze functies neem dan contact op met René.