Het bestuur nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Albatros. De vergadering zal plaatsvinden op vrijdagavond 26 augustus om 20 uur  in de kantine van sporthal Verheij. Op de agenda staat onder andere het agendapunt wijziging van de Statuten en het huishoudelijk reglement. Voor dit agendapunt is een aanwezigheid van twee derde van de leden noodzakelijk. Mochten er geen 200 leden aanwezig zijn dan zal dit agendapunt van de agenda gehaald worden maar het restant van de agenda zal gewoon doorgang vinden. Wij hopen jullie allen te verwelkomen. Smash op je mail voor alle bijlagen.