Beste leden van Albatros

Met de laatste persconferentie van het kabinet is het duidelijk geworden dat  het indoor volleybal seizoen als verloren beschouwd moet worden. Gelukkig hebben enkele enthousiaste jeugdleden wel de beachvelden gehuurd zodat we zelfs in de winter nog kunnen volleyballen. 

Vorige week maandag werd bekend gemaakt dat de competitie niet meer herstart wordt. Wel hopen we de indoor trainingen ergens in april of mei te kunnen hervatten, afhankelijk van de Corona maatregelen. Dat betekent dat een groot deel van de kosten die we begroot hebben niet gemaakt gaat worden en er ruimte is voor verlaging van de contributie voor dit seizoen. Maar een deel van de kosten die we gemaakt hebben krijgen we sowieso niet terug. De Nevobo verkeert in hetzelfde zware weer als de verenigingen en heeft afgelopen jaar slechts een klein deel van de kosten die wij aan hen afdragen geretourneerd. Uiteraard zijn we in gesprek met de Nevobo. De verwachting is dat er wederom slechts een klein deel geretourneerd zal worden. Op basis van de laatste berekeningen hebben we besloten dat senioren slechts de helft van de afgesproken contributie hoeven te betalen. Aangezien er voor de jeugd meer georganiseerd is dan voor de senioren komt de contributie voor de jeugd op 3/4 van het vastgestelde bedrag. Daarmee komen de contributiebedragen op het volgende uit:

Contributie 
2020-2021korting 20-21Nieuw bedrag
CMV14035105
CMV 2e training601545
Aspiranten24060180
Senioren240120120
Senioren 2e training1005050
Doorstroomjeugd205102,5102,5

De penningmeester zal de teveel betaalde bedragen restitueren aan de leden die al betaald hebben. De leden die nog niet betaald hebben, wordt verzocht het nieuwe contributiebedrag over te maken. 
Aanvullend zal er nog gekeken worden naar de beachtrainingen vanaf eind maart. Het bestuur zal jullie daar z.s.m. over informeren.

Namens het bestuur

René van den Berg