Met dank aan Hans voor de beelden en Edwin en Tessa voor de organisatie. Bij de CMV won Albatros 12 en van de jeugdteams Albatros 2.