De persconferentie van de overheid heeft ons enige ruimte gegeven om de senioren trainingen weer te kunnen hervatten. Dat betekent dat het schema van 16 oktober van twee tegen twee (zie dit bericht) vanaf komende donderdag weer ingezet wordt. De boodschap van het kabinet was minder hoopvol dan gedacht en we moeten er rekening mee houden dat we tot in januari 2021 geen complete trainingsgroepen kunnen toelaten in de zaal. Ondertussen is de Nevobo ook aan het kijken wat er met de competities moet gebeuren. Middels een enquête onder de Nederlandse volleybalclubs wordt onderzocht hoe het seizoen kan worden uitgespeeld. Zodra daar meer over bekend is informeren we jullie. Aan alle senioren wordt gevraagd om in het weekend voorafgaande aan de training aan te geven of je komt trainen. Met die informatie kunnen we dan bepalen of alle velden optimaal gebruikt kunnen worden. Blijf gezond en hou je aan het corona protocol.

Namens het bestuur, Rene van den Berg

The government press conference has given us some space to resume training. This means that the schedule of October 16 with games of two against two (see this message) will be used again from next Thursday. The cabinet’s message was less hopeful than expected and we have to take into account complete training teams are not possible until January 2021. In the meantime, the Nevobo is also looking at what to do with the competitions. A survey among the Dutch volleyball clubs is examining how the season can be played out. We will inform you as soon as more is known about this. All seniors are asked to indicate in the weekend before the training whether you will be training. With that information we can then determine whether all fields can be used optimally. Stay healthy and respect to the corona protocol.

On behalf of the board, Rene van den Berg