Als gevolg van de verscherpte maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dammen, ziet Albatros zich genoodzaakt het volleybal voor de senioren de komende twee weken te cancelen. Het protocol van NOC*NSF verbiedt het spelen van twee tegen twee de komende periode. Het bestuur is van mening dat de bijdrage aan het terugdringen van het virus het beste kan gebeuren door twee weken niet te trainen of te spelen. Ook de tweede training van D1 en D3 valt hieronder. Gezien de landelijke ontwikkelingen verwachten we op 23 november het schema van twee tegen twee weer te kunnen oppakken. Uiteraard kijken we wel naar de persconferentie van 17 november of de noodmaatregelen dan worden ingetrokken. Deze maatregelen gelden alleen voor de seniorentrainingen. De jeugdtrainingen worden wel voortgezet. Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer op 23 november. 
Namens het bestuur
René van den Berg

As a result of the tightened measures taken by the government to contain the spread of the Covid-19 virus, Albatros is forced to cancel volleyball for the senior members for the next two weeks. The NOC*NSF protocol prohibits playing two against two in the coming period. The best way to contribute to reducing the virus can be achieved by not training or playing for two weeks. The second training of D1 and D3 is also included in this schedule. In view of the national developments, we expect to be able to resume the schedule of two against two on November 23rd. We will of course look at the press conference on 17 November to see whether the emergency measures will be withdrawn. These measures only apply to senior training. The youth training sessions will be continued. Stay healthy and hopefully we’ll see each other again on November 23.
On behalf of the board
René van den Berg