Smash here for English

Beste Albatrosser,

De vakantie staat voor de deur. Onze meisjes B speelden begin juni nog een wedstrijd tegen een Italiaans team en tegen Compaen, maar kunnen eindelijk gaan genieten van hun vakantie. Het zaalvolleybal is nu gestopt en het park en beachvolleybal begonnen. Ik hoop dat velen van jullie daar gebruik van maken.

Persoonlijk volg ik het Nederlands vrouwenteam in hun missie om de wereldtop te halen en dat is uitermate interessant. In het na Olympisch jaar zie je allerlei ploegen verjongen en zo ook de Nederlandse dames waar 18 jarigen de selectie komen versterken.  Hoewel Albatros (nog) geen hofleverancier is van internationals, geeft het feit dat zulke jonge speelsters al het verschil kunnen maken mij altijd het idee dat we trots mogen zijn op ons jeugdbeleid.

Bestuurlijk hebben we inmiddels de zaken goed op de rit. Mila en Amanda zijn toegetreden tot het bestuur in een combinatierol waardoor de vertegenwoordiging van twintig jarigen in het bestuur ook is geborgd.  Verderop in deze nieuwsbrief stellen zij zich voor. Om met voldoende inzicht beslissingen  te kunnen nemen  is een accurate ledenadministratie van cruciaal belang. Afzeggingen en aanmeldingen van nieuwe leden is een arbeidsintensieve taak voor Annette, onze secretaris. Naar aanleiding van de contributiediscussie op de ALV hebben we een groep wijze mensen gevraagd ons te adviseren over contributie opbouw en de verdeling. Deze commissie komt in november met een advies aan het bestuur zodat we op de ALV van mei 2018 daar een gedegen besluit over kunnen nemen. Voor het komende jaar zal nog de contributie moeten worden vastgesteld en daartoe heeft het bestuur een bijzondere ALV uitgeschreven op 6 september a.s. Daar willen we de herziene begroting presenteren en het contributievoorstel.

Een groot aantal mensen is al bezig met de start van het nieuwe seizoen. Eveline maakt de trainingsindelingen voor de senioren, Miriam die voor de jeugd.  Trainers bezinnen zich al op hun oefenstof. De jeugdcie bedenkt de centrale thema’s voor het komende jaar. En MB1 heeft haar eerste teambijeenkomst al gehad. Op 9 september houden we de Albatros startdag waarin we met (jeugd)spelers, ouders, scheidsrechters, trainers en coaches in allerlei werkvormen de voorbeschouwing op het seizoen gaan doen. Hou die dag vrij!

Aan de teamindelingen en de trainingsindelingen  wordt nog de laatste hand gelegd. We zullen jullie hierover per mail informeren.

Belangrijke data

28 augustus training voor de senioren in de Verheijhal (geen training de 21ste). Schema.
1 september training in de Blauw Withal. Schema.
4 september eerste training voor iedereen in de Verheijhal
5 september start Amsterdamse competitie
6 september Algemene Leden Vergadering
9 september startdag Albatros jeugd, coaches, scheidsrechters
23 september start regionale competitie

Een fijne zomer gewenst

Namens het bestuur

René van den Berg
Nieuw in het bestuur: Amanda & Mila

Bij een altijd groeiende vereniging, zoals Albatros, hoort een representatief bestuur. Daarom zijn er nieuwe bestuursleden aangenomen die over de ledencommunicatie gaan en zich zullen gaan bezighouden met sponsoring. Hieronder een kleine introductie:

Te beginnen met Mila Griffioen, lid van Albatros sinds 2007, en ondertussen 20 jaar oud. Mila was altijd betrokken bij de vereniging en hielp ook met training geven en coachen. Vanwege andere verplichtingen zit dat er niet meer in en zal ze zich nu op een andere manier gaan inzetten voor de vereniging, namelijk in het bestuur. Afgelopen seizoen is haar team kampioen geworden en zullen zij het komende seizoen in de derde klasse gaan strijden voor het kampioenschap. Naast volleybal zit ze in het derde jaar van geneeskunde en biomedische wetenschappen en werkt ze in een cafeetje, zorg en helpt ze bij orgaantransplantaties. De betreffende bestuursfunctie zal zij gaan vervullen met teamgenoot en vriendin Amanda de Jonge.

Amanda zit al sinds haar 12e levensjaar op volleybal en is op het moment 21 lentes oud. Ook zij heeft training gegeven en is TC-lid van haar team. Amanda is vierdejaars student Commerci√ęle Economie en werkt daarnaast bij een eetcaf√©. Het afgelopen seizoen was voor Amanda een van de leukste tot nu toe, niet alleen door het kampioenschap maar ook door het plezier in het spel samen met het team. Plezier blijft het uiteindelijke uitgangspunt van alle sporten en daar kunnen we als team en vereniging voor zorgen. Amanda zal net als Mila gaan over de ledencommunicatie en het contact met sponsors.
Trainingsschema senioren

Naast de maandag gaat komend seizoen ook de vrijdag deel uitmaken van het trainingsschema van de senioren. De exacte indeling wordt later in augustus bekend gemaakt als ook bekend is welke trainers welke groepen gaan trainen.

 

De uitgangspunten om het trainingsschema te maken, zijn wel bekend:

   • Alle trainingen vinden plaats in de Verheijhal
   • Op maandag hebben we voor de seniorentrainingen twee velden om 19:30, vier velden om 21:15 en de gymzaal tot onze beschikking
   • Op vrijdag beschikken we over drie velden om 19:30 en twee velden om 21:15
   • Met D2 en H2 is afgesproken dat zij wekelijks twee keer trainen; daarnaast is er ruimte voor andere spelers of teams om een tweede keer te trainen.Via de huidige aanvoerders wordt ge√Įnventariseerd¬†wat de behoefte is, daar zal vervolgens het trainingsschema op worden afgestemd
   • D1, D2, H1 en H2 trainen op maandag ieder op √©√©n veld
   • Voor D3/D4, D5/D6, H3/H4 en H5/H6 zijn op maandag drie velden en op vrijdag √©√©n veld beschikbaar; daarvan twee velden om 19:30 en twee velden om 21:15.¬†Dit betekent dat we voor deze vier trainingsgroepen een wisselschema opstellen om de trainingen te verdelen over de dagen en tijdstippen
   • Voor trainingsgroepen met twee teams wordt uitgegaan van twee trainersJeugdnieuws

Trainingsschema Najaar 2017
De jeugd start gelijk na de zomervakantie, voor de meeste teams op maandag 4 september in de Verheijhal.

Ook dit jaar zullen een paar teams op een andere dag dan de maandag trainen. De teams Meisjes MB3/MC3 starten op de donderdag 7 september in de Zeeburgerhal, (17.30 uur tot 19:00 uur).

Ook zijn er een aantal 2e trainingen verplaatst naar de vrijdag (in plaats van de donderdag). Let dus goed op tijd en plaats van trainingen. Zie het bijgevoegde schema. Wij hopen alle jeugdleden op de volgende dagen en tijden weer te zien:

Team 1e training 2e training
CMV Maandag 17.00   Verheijhal Vrijdag 17.30    Verheijhal 
MA1 Maandag 18.00 Verheijhal Donderdag 17.30-  Zeeburgerhal
MA2 Maandag 19.30  Verheijhal Donderdag 17.30   Zeeburgerhal
MB1 Maandag 19.30  Verheijhal Vrijdag 17.30   Verheijhal
MB2 Maandag 19.30    Verheijhal Donderdag 17.30   Zeeburgerhal
MB3 Donderdag 17:30  Zeeburgerhal  
MC1 Maandag 18.00  Verheijhal Vrijdag 17:30 Verheijhal
MC2 Maandag 18.00  Verheijhal Donderdag 17.30   Zeeburgerhal
MC3 Donderdag 17:30  Zeeburgerhal  
JABC Maandag 18:00  Verheijhal  

 9 september Startdag

Voor alle jeugdspelers organiseren wij de eerste zaterdag na de vakantie, 9 september, een training, oefenwedstrijd of driekamp. De organisatie hiervan is in volle gang. Wij hopen dat jullie allen deze datum alvast reserveren.

Wij vinden deze dag erg belangrijk vanwege de volgende redenen:

   • De teamindelingen worden op deze dag definitief gemaakt
   • Het maken van afspraken met je trainer/coach/teamleden
   • Het hebben van extra training en het ingespeeld raken met je team: de wedstrijden starten al heel snel na de vakantie.

Wij gaan er dus van uit dat iedereen zaterdag 9 september aanwezig is. Kun je echt niet komen, dan is het de bedoeling dat je je op de training afmeldt bij je trainer/coach.

Ook vinden wij de aanwezigheid van ouders op deze dag belangrijk vanwege de volgende redenen:

   • De bijdrage die de ouder kan leveren aan het sportplezier van hun kinderen.
   • Ouders krijgen uitleg over de vereniging
   • Ouders krijgen uitleg over het spel
   • Ouders krijgen uitleg over het scheidsrechteren (elk team is verplicht een scheidsrechter te leveren bij thuiswedstrijden).
   • Ouders krijgen uitleg over het nieuwe westrijdformulier
   • Ouders kunnen kennismaken met de andere kinderen in het team van hun kind en zijn/haar ouders.
   • De jeugdcommissie stelt zich voor zodat jullie weten bij wie jullie kunnen zijn voor vragen gedurende deze dag en gedurende het seizoen.

De voorlopige globale planning is als volgt:

 • CMV en ouders CMV 9.30 uur tot 12:00 uur
 • Aspiranten en ouders 12:30 ‚Äď 17:00

Eind augustus sturen we nog een mail met nadere info over 9 september.

10 september trainersclinic, samenwerking met SAJV en andere Amsterdamse volleybalverenigingen.

Op 10 september is er voor alle trainers van de club een trainersclinic in de sporthal van het ROC van Amsterdam. Een aparte mail over deze clinic wordt gestuurd naar alle trainers van de club.

Nieuw jeugdcommissielid

Wij nemen als jeugdcommissie afscheid van Lija als lid van de jeugdcommissie. Wij bedanken Lija voor de vele jaren inzet voor de club en de rol die zij heeft vervuld in het onderhouden van de contacten met alle ouders van de jeugdleden en de jeugdleden zelf. Lija zal nog wel haar rol blijven vervullen als vertrouwenspersoon van Albatros, samen met Brechje van Geenen.

De jeugdsecretaris taken die Lija heeft vervuld zullen worden overgenomen door Elisa van Schie. De moeder van twee van onze jeugdleden. Wij heten Elisa van harte welkom.Dear Albatrosser,

Vacation is around the corner. Our girls B played a game against an Italian team and against Compaen, but they can enjoy their vacation as well. Volleyball in the Verheijhal has stopped but I hope lots of you keep on playing in the park or at the beachfields.

Personally, I follow the Dutch women and their mission to reach the world top! Interesting to see is that the average age drops in the professional teams, for example a few new 18 year olds in the Dutch women. Even though Albatros did not make any internationals yet, but we can be proud of our youth.

Everything is going smoothly on the board. Mila and Amanda have joined our board to fulfil a board function together. They will introduce themselves later on in this newsletter. Accurate member administration is crucial to make well thought decisions. Our secretary Annette has a demanding job handling all the cancellations and applications for upcoming year. Regarding the discussion about the contribution at the ALV we asked a group of very smart people to advise us about the distribution and composition of the contribution. This group of people will give us their advice in November, so that we can make a well thought decision about that discussion at the ALV of May 2018. There hasn’t been decided about how much the contribution for upcoming year will be. For this question the board set out a special ALV at September 6th. They will also be presenting a renewed budget and a contribution proposal.

A big group of people is busy with the start of next season. Eveline will make the training schedule for the seniors and Miriam for the youth. Also, the coaches are (together with the jeugdcie) already preparing their trainings for next year. The jeugdcie will focus on setting out the central/reoccurring themes for next year. MB1 even had their first team meeting already. On September 9th we will host the Albatros startday where we together with the parents, (youth)players, coaches, referees, trainers etc. will prepare ourselves for next season. Block that day in your agenda!

We are working on the selections and training schedule for next year. We will provide further information by email.

Important dates:

August 28th: start practice Verheijhal (21th no training) Schema.” target=”_blank”>Schedule

September 1th: Training at Blauw Withal. Schedule.
September 4th: Training at the Verheijhal

September 5th: start Amsterdam league

September 6th: ALV

September 9th: albatrosday for the youth, coaches and referees

September 23rd: start regional leagues

Look at our website (www.albatros-amsterdam.nl) for updates about our club.

Wishing you al a happy summer

On behalf of the board,

René van den berg

 


New: Amanda & Mila

Proper management is essential for a growing club like Albatros. That’s why this year there will be two new board members who will keep themselves busy with sponsorships and internal communication? They’d like to introduce themselves.

First off Mila Griffioen. She’s 20 years old and been a member of Albatros since 2007. She has always been very involved in the club and when she was younger she helped teams with coaching and training. Unfortunately nowadays she isn’t able to do that anymore so she will fulfil another (somewhat less time consuming) function at the club next year: board member. Last season her team became champion and next season she and her teammates will battle for a championship in the third KLASSE? Besides volleyball, she is studying medicine and biomedical sciences at the UvA. She also works at a café, in the healthcare section and at helps during kidney organ transplants. She will be fulfilling the board function with her teammate and dear friend Amanda de Jonge.

 

Amanda is 21 years old and has been playing volleyball since she was 12. When she was younger she also coached teams, and is TC-member of her team. She is a fourth-year economics student and works at a diner. Last season she thought was one of the most fun seasons of her life, not only because of the championship, but also because of the fun she had with her team. Fun is always the main goal when practising a sport and she believes that together, as a team and as a club, we can keep making that our main objective next season. Amanda will together with Mila, fulfil the board  function of sponsoring and internal communication.

 

 

 Training schedule seniors

 

Upcoming season, not only the Mondays, but also the Fridays will be part of the trainings schedule of the seniors. The final schedule will be completed in August after we have appointed trainers to the teams.

These are the main points that we will take into consideration during the completion of the schedule.

 

– All the practices will take place in the Verheijhal

– On Mondays we will have 2 fields for seniors at 19.30 at our disposal and at 21.15 we can use 4 fields plus the gym.

– On Fridays we have 2 fields at 19.30 and again 2 fields 21.15 at our disposal.

– We agreed that D2 and H2 will train twice a week. Of course, the opportunity to train twice a week be available for other players/teams. We are busy trying to get to know the level of interest for this by talking to the current captains of the teams. The trainings schedule will be based on our findings.

– D1, D2, H1, H2, train on Monday on one field each.