Author: René (page 1 of 2)

Debuut Loeki in MA1

Maandagavond Haarlem. Meestal geen opmaat voor succes. Afgelopen maandag was MA1 op bezoek bij Spaarnestad. Na de prima vertoning een week eerder troffen de meiden een zeer sterke opponent. Veel atletisch vermogen en veel slagkracht. Invallers waren Koosje (wederom goed) en de 14 jarige Loeki. Ons MA1 begon onbevangen aan de klus en bij 24-22 leek de eerste set binnen. Toen sloegen de zenuwen toe en de set ging alsnog verloren. De tweede set hebben we het niet meer over. Behalve dan dat Loeki haar debuut maakte in MA1. Gezegend met een prachtige techniek en veel spelinzicht deed dit supertalent in de spelverdeling haar uiterste best het tij te keren. De volgende twee sets waren een stuk leuker met een eveneens uitblinkende Chenique. Maar het verschil was te groot. Uiteindelijk gingen we puntloos terug met de trein naar het vertrouwde Amsterdam. Het goede nieuws is dat we veel getalenteerde spelverdelers hebben bij de jeugd. Ga maar eens kijken in de zaal en verwonder je over de fluwelen techniek van Loeki, de tomeloze inzet en snelheid van Chenique en de kracht van de maandagavond afwezige Zaffiera.  

MA1 maakt indruk in hoofdklasse

Een vernieuwd MA1 heeft zaterdag de eerste vijf punten van het seizoen binnen gehaald. ClamDycke MA1 haalde 72 punten tegen een ontketend Albatros dat de maximale 100 punten scoorden. Op lengte legden de Albatrossers het af tegen de Noord-Hollandsen. Aanvallend moest een sterk blok worden omzeild. Dat was aan Mijke wel besteed. Maar vooral passend en serverend deden de meiden van MA1 het fantastisch. De servicedruk van MA1 zorgde ervoor dat ClamDycke moeite had de bal bij de spelverdeler te krijgen. Sterk verdedigend werk van Anna en de passer lopers zorgde dat de tegenstander gefrustreerd raakte door de weinige direct gescoorde punten. De setters Zaffiera en Chenique kozen simpele en scorende oplossingen. Koosje uit MA2 handhaafde zich moeiteloos op dit niveau met belangrijke blocks en het omzeilen van het sterke middenblok. Wat een talent. De altijd moeizame vierde set (na een 3-0 voorsprong) werd professioneel binnen gesleept. Op 24-21 werd Jemelia ingebracht voor een servicebeurt. Ondanks de druk bracht ze met een schitterende ace de vijf punten naar Albatros. Wat een leuk en enthousiast team. 

We gaan weer Live

Maandag 17 augustus is het dan eindelijk zo ver. We kunnen weer de zaal in. Maandenlang heb ik hier in ieder geval naar uitgekeken. Desondanks blijft voorzichtigheid geboden. Het COVID-19 virus lijkt een bescheiden (?) comeback te maken. Daarom vragen we alle leden met de nodige omzichtigheid te werk te gaan. Als je ook maar lichte verschijnselen hebt – koorts, verkoudheid of andere symptomen – blijf dan thuis. Waak actief over je eigen gezondheid en de gezondheid van je clubgenoten.

Daarnaast zullen we in en rond de zaal een aantal voorzorgen in acht moeten nemen. In aanvulling op de instructies vanuit de gemeente over beschermende maatregelen tegen virusinfectie in een sporthal hebben we zelf een aantal richtlijnen opgesteld.

 • Blijf niet langer dan noodzakelijk in kleedkamers. De kleedkamers worden slechts matig geventileerd en zijn daarmee een risicogebied. Je hebt teams die de training al in de kleedkamer beginnen en daar de week al doorspreken. Doe dat buiten of in de hal. Liever nog zie ik dat jullie thuis al omgekleed zijn en in trainingstenue naar de zaal komen.
 • Buiten de velden, in de kleedkamers en in het sportcafe houden we 1,5 meter afstand. Dat is verplicht voor senioren en aan te raden voor de aspiranten.
 • Douchen na afloop in de sporthal heeft niet onze voorkeur. Doe dat thuis.
 • Was je handen voor en na de training. Breng zelf desinfecterende zeep mee. Met name bij uitwedstrijden weten we niet wat daar van tevoren is geregeld aan veiligheidsrichtlijnen. Je bent zelf verantwoordelijk.
 • Na afloop van de training worden alle ballen gedesinfecteerd. Dus ga niet meteen weg na de training of de wedstrijd. De teamafsluiting na elke trainingssessie is het ontsmetten van de ballen. Dat geldt voor alle trainingsgroepen. Gun de volgende groep de mogelijkheid met schone ballen te trainen.
 • Handen geven voor en na de wedstrijd doen we nog even niet.
 • Sport is emotie. De euforie van een mooie actie of een gewonnen spannend punt valt niet weg te denken uit de sport. Ik zou denken dat de teams in hun teammeetings afspraken maken over juichen, yellen, high-fives en ander fysiek contact. Vermijd schreeuwen en zingen. Misschien is een dansje een mooi alternatief.

Ik hoop dat jullie allemaal een prachtig seizoen tegemoet gaan waarin het plezier in het volleybal voorop staat. En de veiligheid.

We’re  live again

Monday, August 17, the time has finally come. We can go back indoors. I have been looking forward to this for months. Nevertheless, caution is advised. The COVID-19 virus appears to be making a modest (?) comeback. That is why we ask all members to proceed with caution. If you have any (minor) symptoms – fever, cold or other symptoms – stay at home. Watch actively for your own health and the health of your clubmates.

In addition, we will have to take a number of precautions in and around the sportsarena. In addition to the instructions from the municipality about protective measures against virus infection we have drawn up a number of guidelines ourselves.

 • Do not stay in dressing rooms longer than necessary. The dressing rooms are only moderately ventilated and are therefore a risk area. I know teams that already start training in the dressingroom and discuss the week for a considerable time. Please choose another location for your hangouts. I prefer to see that you have already changed at home and come to training in training gear.
 • Outside the training fields, in the dressing rooms and in the sports cafe 1.5 metres distance is mandatory for senior players. For the youth players it is recommended.
 • We do not prefer showering afterwards in the sports hall.  Please shower at home.
 • Wash your hands before and after training. Bring your own disinfectant soap. Especially in away games we do not know what has been arranged with regard to safety guidelines. It is your own responsibility.
 • After each training, all balls are disinfected. So do not leave immediately after training or the game. The team closure after each training session is to disinfect the balls. This applies to all training groups. Allow the next group to train with clean balls.
 • We do not shake hands before and after the game.
 • Sport is emotion. The euphoria of a nice action or an exciting point won is indispensable in sport. I would think that the teams make agreements in their team meetings about cheering, yelling, high fives and other physical contact. Avoid shouting and singing. Maybe a dance is a nice alternative.

I hope you all have a wonderful season in which the fun in volleyball comes first. And safety.

Bericht van de voorzitter

Een korte update van het bestuur. Hoewel de coronacrisis nog altijd voortduurt is er licht aan de horizon. Met de woensdag 6 mei jl. afgekondigde versoepelde maatregelen door het kabinet kregen ook volwassenen vanaf 11 mei meer ruimte om te sporten en kunnen we per 1 september weer de zaal in! En we mogen buiten sporten. Voor de allerkleinsten is dat al in gang gezet op 29 april. En inmiddels zijn ook de senioren begonnen met beachen.

Hoe de competitie in het najaar weer opgestart moet worden is nog steeds een puzzel bij de Nevobo. We houden jullie op de hoogte. Voor het bestuur is het eveneens puzzelen. We hebben van een aantal van jullie de vraag gekregen of een deel van de contributie gerestitueerd kan worden. Aangezien Albatros als club nog geen duidelijkheid heeft over het betalen van de financiële verplichtingen aan de Nevobo en de gemeente hebben we besloten geen contributie restitutie te doen. Wel zullen we bekijken in hoeverre het beachen en de contributie van komend jaar voor verlaging in aanmerking komen. We wachten af hoe het overleg tussen gemeente en Nevobo verloopt. We plannen de Algemene Ledenvergadering eind augustus / begin september omdat we dan ook meer duidelijkheid hopen te hebben. Het seizoen 2019-2020 willen we wel graag afsluiten voordat het nieuwe seizoen begint. De TC’s zijn inmiddels begonnen met de nieuwe teamindelingen voor komend seizoen. Te zijner tijd zullen jullie daarover geïnformeerd worden.

Blijf gezond en hopelijk treffen we elkaar in de omgeving van een beachveld.

Namens het bestuur

René van den Berg (voorzitter)

PS: Heb je je al aangemeld voor de eerste online pubquiz van Albatros?

Bericht van de voorzitter

Aan onze leden en vrijwilligers en alle ouders en supporters van Albatros

Ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat. Nog nooit eerder heb ik een pandemie van zo dichtbij meegemaakt met al haar verwoestende consequenties. Zo moet de Spaanse griep aan het einde van de eerste wereldoorlog er hebben uitgezien. Onwillekeurig schiet mij de roman van Albert Camus ‘De pest’ in herinnering. Daar kon ik me destijds geen voorstelling van maken. Inmiddels wel. Maar het ergst zijn de vele slachtoffers die er wereldwijd en ook in Nederland zijn te betreuren. We leven mee met een ieder die naasten, vrienden of familie heeft waarbij Corona is geconstateerd of die zelf is getroffen door het virus. 

Smash verder!

MB1 start met 4-0 overwinning

View this post on Instagram

MB1 🔥. #albavolley #bam

A post shared by Albatros Amsterdam Volleybal (@albavolley) on

MB1 is zaterdag 28 september eindelijk begonnen aan de competitie. De week ervoor was de wedstrijd nog geannuleerd wegens #codeoranje. Het team speelde nog zonder de geblesseerde Loekie die tijdens schoolkamp haar pink had gebroken. Toch lastig voor een spelverdeelster. Maar ze was er wel om het team aan te moedigen. De Albatros dames bleken een maatje te groot voor Oradi. Goede opslagbeurten van Sammie, Tess en Koosje zorgden voor grote verschillen in de sets. Sophie, Dila en Luna scoorden vrijwel alle aanvallen die ze kregen. Serah verdedigde bijna alles perfect naar de spelverdeler. Marit moest uiteindelijk nog wel veel lopen om de ballen te kunnen setten maar deed dat uitstekend. Met slechts 42 punten tegen werd het een makkelijke middag. Op naar de volgende wedstrijd.

Nieuwsbrief start seizoen 2019-2020

> Smash for English

De zomer is nog niet helemaal voorbij, maar het nieuwe volleybal seizoen staat al weer voor de deur. De competitie-indeling is bekend en de teamindelingen eveneens. Mocht je niet weten in welk team je bent ingedeeld dan vind je hieronder de voorlopige teamindelingen. Deze indeling wordt voor 1 september definitief gemaakt. De App ‘Volleybal.nl – Mijn Competitie’ is sinds het najaar van 2013 in Appstore en in de Play Store beschikbaar voor iOS en Android! De app telt al meer dan 75.000 gebruikers en toont je alle informatie voor jouw wedstrijden. We informeren je graag over de start van de training en enkele andere speciale evenementen voor de komende weken. In het onderstaande schema staat wanneer je traint. De eerste training is 19 augustus. Niet alle teams starten dan dus is er een aangepast schema voor de 19e. We willen de teams vragen de volgende zaken z.s.m. te regelen en door te geven aan de TC’s. De eerste training op vrijdag is op 30 augustus. Smash verder!

Barbecue verplaatst

De barbecue die gepland stond voor 8 juli 2019  gaat  niet door. Het is ons niet gelukt deze te organiseren i.v.m. vakanties en andere verplichtingen. We streven naar een barbecue aan het begin van het nieuwe seizoen. We zullen jullie daarover nader informeren.

Het bestuur

Borrel + ALV


Op woensdag 3 juli zal de Algemene Leden Vergadering weer plaatsvinden waar het bestuur het afgelopen volleybaljaar zal afsluiten door de begroting en plannen voor volgend jaar door te nemen. De vergadering begint om 19:30 en vindt plaats in de Verheijhal. We zullen de avond gezellig afsluiten met een borrel. We hopen jullie daar allemaal te zien!

On Wednesday the 3rd of July the General Meeting of Members will find place in the Verheijhal at 7:30 pm. The board will present the budget of last year and the future plans. We will finish the evening with some drinks. We hope to see you there!

SponsorKliks, sponsor jouw sponsordoel gratis!

Dames 2 kampioen

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Dames 2 is kampioen! Het team promoveert naar de tweede klasse! #meeropdesite #albatrots #albavolley

Een bericht gedeeld door Albatros Amsterdam Volleybal (@albavolley) op

Vrijdagavond op onze eigen trainingsavond is Dames 2 kampioen geworden in de derde klasse. Twee sets waren er nodig om het kampioenschap te verzilveren maar het werden er vier. Het werd een prachtige avond. Het allerbelangrijkste was de terugkeer van onze eigen Luka. Hartverwarmend om haar weer te zien. Nog niet in staat om te spelen maar wel als supporter op de tribune. Smash verder!

Debuut Zaffiera in Dames 2

Tijdens de thuisspeelavond was er wederom het debuut van een groot talent uit de jeugdopleiding van Albatros. Zaffiera – slechts 15 lentes jong en nog speelster van de MB1 – maakte haar opwachting in Dames 2. Van tevoren was er uitgebreid ge-apped in de jeugd app. “Moet ik wel met allemaal van die oude vrouwen gaan spelen.” “Ben ik alleen bankvulling”. Gelukkig waren er jeugdspelers met prettige ervaringen over invallen in Dames 2 die Zaffiera konden overtuigen toch mee te doen. En een memorabel debuut werd het. Met haar moeder op de tribune bleek het niveau derde klasse haar prima af te gaan. Inzetbaar op meerdere posities was ze een plaag voor de tegenstander. Verdedigend had ze alles en straalde rust uit in haar acties. Aanvallend heel makkelijk tegen een matig blok. Maar vooral serverend maakte ze indruk. Een float waar men zelfs op divisieniveau schrik van heeft, leidde tot een serie van tien punten. Het kampioenschap van Dames 2 is weer wat dichterbij gekomen dankzij de jeugdtalenten van Albatros. “Zaffiera bedankt” scandeerde heel Dames 2 na afloop.

“De Italianen kunnen niet van je winnen, maar je kan wel van ze verliezen”

MB1 speelt een oefenwedstrijd tegen een Italiaans team! #spannend #albavolley

Een bericht gedeeld door Albatros Amsterdam Volleybal (@albavolley) op

Albatros MB1 speelde zaterdag 8 juli een oefenwedstrijd tegen een Italiaans meisjes team dat op bezoek was in Nederland. De uitnodiging was tot stand gekomen dankzij Cyntha Boersma bij veel van onze leden bekend als voormalig international en als tegenstandster afgelopen seizoen van Dames 1. Zij heeft jaren in Italië gespeeld en was betrokken bij de stage van het Italiaanse team. Smash verder!

Dames 1 kampioen op punten saldo

circkeldiagram
Dames 1 is kampioen geworden op saldo gescoorde punten. Over 22 wedstrijden scoorden ze 478 ballen meer dan de gezamenlijke tegenstanders. De Spuyt werd kampioen – nogmaals gefeliciteerd dames – omdat ze minder sets verloren, maar deden het slechts 395 keer beter dan de tegenstanders. Smash verder!

Older posts