Onze vereniging draait op vrijwilligers die teams trainen, coachen, teamindelingen maken, hallen huren, leden inschrijven, contributies innen en rekeningen betalen, zorgdragen voor een veilig sportklimaat en noem het maar op. Zonder deze mensen géén club. Bij Mooie Boules hoefden zij even niks te regelen, behalve een drankje halen aan de bar. Het was gezellig en zoals Jan tijdens de avond al verkondigde: Alle vrijwilligers, bedankt!