English text below

Voor de derde keer op rij is de competitie onderbroken.  Het is vervelend maar blijkbaar noodzakelijk. We hopen dat de nieuwe competitie eind januari gewoon van start kan gaan. Gelukkig hebben we op de zondag een aantal hallen kunnen huren zodat we in ieder geval de trainingen nog kunnen doorzetten.

Blijkbaar hebben we een goede naam in volleyballend Amsterdam. De krimpende ledentallen bij de volleybalbond zijn niet veroorzaakt door ons. De club is groter dan ooit. Die groei brengt genoeg uitdagingen met zich mee. Er moet zaalruimte bijkomen. Er moeten trainers en coaches bijkomen. We zoeken nog vrijwilligers voor de sociale activiteiten aan het einde van het seizoen zoals een pubquiz, een einde Corona feest of een jeugdactiviteit. Misschien iets voor jou? Of voor je vader of moeder? En er moet misschien wel meer geld bijkomen. We willen  je vragen deel uit te maken van een op te richten sponsorcommissie. Heb jij ideeen hoe wij bedrijven kunnen interesseren voor het volleybal? Wat kunnen wij bieden in ruil voor een sponsorbedrag? Welke bedrijven of instanties zouden we kunnen interesseren.  Welke expertise hebben wij in huis of kunnen we organiseren. Een groep van sponsoren zou ons kunnen helpen de stap naar een echte superclub te maken.

Laten we ons houden aan de maatregelen die er landelijk en in de gemeente worden getroffen om iedereen veilig te houden. Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en wens dat we voor de zomer in 2022 gezond de competitie kunnen afmaken. Hopelijk tot spoedig in de hal.

Namens het bestuur

René van den Berg

Sundaytraining and sponsorship

The competition has been interrupted for the third time in a row. It’s unfortunate but necessary. We hope that the new competition can start at the end of January.  At least we’re able to continue the training sessions.

Apparently we have a good name in volleyball playing Amsterdam. The recession that has hit other clubs seems to have passed us. The club is bigger than ever. This growth brings with it plenty of challenges. Extra courts needs to be hired. Trainers and coaches must be hired. We are still looking for volunteers for the social activities at the end of the season such as a pub quiz, an end of Corona party or a youth activity. Maybe something for you? Or for your father or mother? And definitely more money is needed. We would like to ask you to be part of a sponsor committee to be established. Do you have ideas about how we can interest companies in volleyball? What can we offer in exchange for a sponsorship amount? Which companies or organizations might be of interest to us. What expertise do we have in-house or can we organize. A group of sponsors could help us make the step towards a real super club.

Let’s stick to the measures taken nationally and in the municipality to keep everyone safe. I wish you all happy holidays and wish that we can finish the competition in good health before the summer of 2022. Hopefully see you soon at the games or in the training.

On behalf of the board

René van den Berg