For English, see below

H1 gaat nu ook echt internationaal… Na een rus, een fransman en twee antillianen hebben we nu ook een pool. Darek werd tijdens het ‘de pijptoernooi’ door Rik en Damian van H4 gescout. Rik en Damian hadden toen al iets te diep in het glaasje gekeken (alsook ondergetekende). Dus heel veel weten we daar niet meer van. Het was dan ook een kleine verrassing dat Darek op de training verscheen. Afgelopen woensdag debuteerde hij niet geheel onverdienstelijk tegen Forza Hoogland. Hij pakte zijn puntjes mee en zette een degelijk blok neer. Hij moest meteen de hele wedstrijd spelen omdat Sanne met rugproblemen thuis op de bank zat.

Verder was het een matige wedstrijd van H1. Rob wisselde dat het een lieve lust was. En dat pakte de ene keer beter uit dan de andere. Een mislukte dubbele wissel op 8-8 koste ons de tweede set. Hilliard, vorige week nog ziek, nam samen met Geerten het team op sleeptouw. Met hun sterke service, pass en hun smashes leidde zij ons naar de 3-1 overwinning. Met Darek erbij heeft Heren 1 eindelijk een uitgebalanceerd team dat nu op alle posities goed bezet is. Welkom Darek!

The english version
H1 is now truly international … After a Russian, a Frenchman and two Antilleans, we now have a Polish guy. Derek was spotted in the ‘pipe tournament’ by Rik and Damian. Rik and Damian already had a bit to much to drink (aswel as yours truly). So a lot we do not know about it anymore. It was a small surprise that Darek appeared in training.

Last Wednesday he debuted not entirely without merit against Forza Hoogland. He scored some points and put up a solid block. He had to play the whole game because Sanne was at home sitting on the couch with back problems

Furthermore, it was a mediocre game from H1. Rob substituted a lot. One time better than the other. A failed double substitution at 8-8 made us lose the second set. Hilliard, last week sick, and Geerten took the team by the hand. With their strong service, pass and smashes they led us to the 3-1 victory. With Darek Heren 1 is a balanced team that is well utilized at all positions. Welcome Darek!