Vrijwel alle clubs die zijn onderworpen aan een steekproef van het Clubblog scoren onvoldoende. Gekeken is naar het aantal wedstrijden dat een club het afgelopen seizoen had moeten fluiten en het aantal keer dat iemand van de vereniging daadwerkelijk heeft ingetekend. De meeste van de 14 onderzochte clubs komt niet eens in de buurt van het aantal dat ze zouden moeten hebben. Alleen Volleyburg heeft het afgelopen seizoen volgens de statistieken zelfs meer ingetekend dan nodig was. Henk, scheidsrechters-coördinator van Amsterdam, heeft het afgelopen jaar meer dan 100 keer gefloten. Het tekent het enorme scheidsrechters te kort.

+100 keer op de bok
Bij gebrek aan andere scheidsrechters klom de co√∂rdinator¬†zelf het afgelopen jaar 107 keer op de bok. “Ik heb bijgehouden hoe vaak ik heb gefloten dit jaar. Dat is inclusief P/D en aspirantenwedstrijden, die ik half tel. In het najaar kwam ik op 45,5 en dit voorjaar op 61,5.” Dit illustreert vermoedelijk het duidelijkste het gebrek aan scheidsrechters.

Statistieken
Clubs die negatief scoren, kunnen het afgelopen seizoen uiteindelijk best genoeg gefloten hebben. Deze¬†statistieken¬†zeggen alleen iets over het aantal intekeningen.¬†Uitzondering hierop is Albatros: Als de club een wedstrijd fluit, maar niet had ingetekend, wordt dit achteraf gecorrigeerd. Het beeld vertekend ook omdat scheidsrechters die zich intekenen, niet altijd op komen dagen. “Mijn inschatting is dat er hoogstens 5% van de scheidsen niet opdagen”, aldus Henk. Of een spelleider die zich had ingetekend ook echt gekomen is, wordt niet gecontroleerd.

Afspraken
Afspraken tussen Henk en clubs; Abcoude fluit thuis alles zelf. Beo, Smashing, SVU, VCW, Volleyburg en Vono fluiten alles waarop niet is ingetekend in hun eigen hal. US fluit alles in Code 5 en 6 zelf, als er niet op is ingetekend. Zipangu fluit nooit, maar betaalt een vergoeding per wedstrijd, hetgeen Henk voor hen regelt. West probeert altijd zoveel mogelijk alle Caland-gaten te vullen. Xenon en Syzygy proberen altijd de Van Hogendorp-gaten te vullen via zijn bemoeienis. De slechte score van bijvoorbeeld -94,12 procent van VCW lijkt bedroevend, maar de club zal het afgelopen seizoen veel meer gefloten hebben, ze tekenen alleen niet in.

Probleem
Wedstrijden die zelfs zonder scheidsrechter gespeeld worden of door wisselspelers, dezelfde mensen die keer op keer fluiten, het gebedel of iemand alsjeblieft een wedstrijd wil leiden. Het zou zomaar eens voorbij kunnen zijn, als alle clubs hun verantwoordelijkheid nemen en genoeg intekenen aan het begin van het seizoen. En ja, ook Albatros kan dat beter doen.