Complimenten voor WEST!, de vereniging heeft namelijk het afgelopen seizoen op vier wedstrijden meer ingetekend dan zou hoeven. Albatros spant de kroon met welgeteld 19 wedstrijden meer dan de 49 die moesten. Twee van de 10 onderzochte verenigingen tekenden ruim 40 procent te weinig in, één zelfs 55 procent (22 wedstrijden), twee over de 30 procent, en drie clubs zitten met 5, 7 en 14 procent in de buurt van het aantal gewenste fluitbeurten. In totaal verzuimden de 10 onderzochte verenigingen samen 107 keer in te tekenen.

Voornemen
Deze percentages zeggen overigens niets over of de clubs wel of niet genoeg gefloten hebben, puur dat ze verzuimen om in te tekenen. De goede voornemens van het merendeel van de volleybalclubs in Amsterdam voor 2014 laat zich hopelijk niet meer raden…

Lees ook:
Eén op de drie wedstrijden zonder ingetekende scheidsrechter
Scheidsrechterstekort in Amsterdam (2)
‘Clubs tekenen te weinig in, scheidsrechters te kort enorm’ (1)