Het seizoen is begonnen! Hoewel nog niet alle teams in actie zijn gekomen, zijn de trainingsvelden op de maandag en donderdag druk bezet. Enkele teams organiseren zelfs extra trainingen in de aanloop naar de eerste wedstrijden. Alles wijst erop dat dit een mooi seizoen gaat worden voor Albatros! Ook het bestuur is het nieuwe seizoen voortvarend van start gegaan.

ALV
Bij de ALV van 27 augustus 2014 zijn twee bestuursleden gewisseld. Rik en Laura, enorm bedankt voor jullie inzet en inspanningen van de afgelopen jaren! Laat de bubbels jullie goed smaken!

Bestuur
Annemarijn is onze nieuwe penningmeester, René van den Berg is toegetreden aan het bestuur als vertegenwoordiger van de jeugdafdeling, en Liselotte heeft de voorzittershamer overgenomen. Zij vormen samen met de vertrouwde Albatros gezichten Eveline (namens de TC dames), Jan (vice-voorzitter) en René Heuvers (secretaris) het komende jaar het Albatros bestuur. De eerste  bestuursvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Actiepunten zijn benoemd, plannen zijn in de maak om Albatros nog beter te organiseren, bijvoorbeeld de werkwijze op het TC vlak, en ideeën zijn uitgewisseld om het financiële beleid transparanter te maken. Waar willen we met Albatros naar toe? Welk beleidsvisie heeft het bestuur op de groei binnen de jeugd? Wij gaan aan de slag en komen hierop binnenkort bij je terug. Wil je meedenken hierover of heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

Trainingsindeling
De trainingsindeling senioren is een veelbesproken onderwerp aan de start van dit seizoen. Deze brandende kwestie is met het terugtrekken van het vijfde damesteam vooralsnog tot een werkbare situatie gekomen. Als bestuur zien wij op dit moment geen aanleiding om verdere wijzigingen door te voeren. We willen de komende weken benutten om de verdeling van de teams over de velden te monitoren en te evalueren met de trainers. En wellicht komen daar nieuwe ideeën en oplossingen uit voort om de trainingsdoelen en het sportplezier nog beter samen te kunnen laten gaan.

Voor nu wensen wij iedereen een sportief volleybal seizoen toe met vooral veel speelplezier!

Albatros bestuur 2014 -2015

Liselotte, Jan, René Heuvers, Annemarijn, Eveline en René van den Berg.