In de afgelopen maanden hebben we met een groep Albatrossers en ouders van jeugdige Albatrossers tijdens een aantal workshops gesproken over de toekomst van onze mooie vereniging. We zijn trots op onze vereniging en er gaat gelukkig een heleboel goed. Maar het is ook verstandig om naar geluiden in de vereniging te luisteren en klaar te zijn voor de toekomst. Tijdens deze workshops zijn verandervoorstellen naar voren gekomen, die Albatros in de toekomst gaan helpen om de club te zijn die we willen: een club voor ons allemaal, met ruimte voor gezelligheid en ruimte voor prestatie.

Het gaat in totaal om 10 verandervoorstellen. Voor elk voorstel heeft een Albatrosser zich als vrijwilliger gemeld om de verandering uit te werken. Afgezien van het feit dat deze Albatrossers dat niet alleen willen doen, het is ook belangrijk dat er vanuit alle senioren en jeugd goede en nuttige ideeën worden ingebracht. Dus als één of meer van onderstaande onderwerpen je aanspreekt, en je daarbij wel goede ideeën hebt, meld je dan aan bij de actiehouder die hieronder wordt genoemd. Dat geldt natuurlijk ook voor vragen die je over een bepaald onderwerp hebt. Contact opnemen kan ook via toekomst@albatros-amsterdam.nl, of schiet Rik of Eveline even aan in de zaal, dan brengen zij jou in contact. 

 1. Activiteitencoördinator
  Hoe organiseren we de uitvoering van bestaande activiteiten (niet zijnde trainingen en competitiewedstrijden) en op eventuele nieuwe activiteiten
  Actiehouder aspiranten: Jeroen Brouwer, actiehouder CMV: Eveline van Emmerik
 2. Vrijwilligersuitje
  Wat, hoe organiseren als blijk van waardering voor onze vrijwilligers
  Actiehouder: Sandra Mos
 3. Expats informeren over en betrekken bij Albatros
  Actiehouder Mila Griffioen
 4. Jeugdteams adopteren door seniorenteams
  Welke teams zouden dit willen en hoe kunnen we dat vormgeven
  Actiehouders Pau Folkers en Sandra Mos
 5. Rollen duidelijk maken
  Welke rollen onderkennen we bij Albatros, wat houden die rollen in en wie doet wat’ dit communiceren naar leden en ouders
  Actiehouder Amanda de Jonge
 6. Vrijwilligerscoördinator
  Het onderhouden van contacten met bestaande vrijwilligers en potentiële nieuwe vrijwilligers werven
  Actiehouders Akua Sasu (SR/aspiranten) en Eveline van Emmerik (CMV)
 7. Website Albatros
  Samen met expats en ouders bepalen hoe te communiceren over wie doet wat, wat moet er worden gedaan, welke taken verwachten we van onze leden en ouders van jeugdleden
  Actiehouder Amanda de Jonge
 8. Tweede trainingen openstellen senioren: voor meer leden dan alleen het eerste/tweede team
  Hoe kunnen de behoefte bij de senioren peilen, wat zijn de consequenties (tijd, financieel, kwaliteit) van het opstellen van een tweede training
  Actiehouder René van den Berg
 9. Technische lijn binnen Albatros
  Vaststellen wat volleybal-technisch onze ambitie daarin is
  Actiehouder René van den Berg
 10. Aanname en plaatsing nieuwe leden
  Nieuwe leden warm welkom heten en niet te laag in een team plaatsen (niet-motiverend); in overleg met de TC’s
  Actiehouder Stef Metaal