De zomervakantie is zo goed als voorbij en Albatros maakt zich dus weer op voor een nieuw seizoen. De afgelopen jaren is het aantal leden van onze vereniging gestaag gegroeid. Ook stromen er weer jeugdspelers door naar seniorenteams. Deze trend roept een aantal vragen op:

  • Hoe kunnen we het spelplezier van onze leden ook de komende jaren zo groot mogelijk laten zijn?
  • Hoe verhoudt spelplezier zich met doelstellingen als prestatie en ambitie?
  • Wat verwachten onze jeugdleden als zij doorstromen vanuit de jeugdafdeling naar een seniorenteam?
  • Welke vrijwilligers heeft Albatros nodig om de groei de komende jaren te kunnen opvangen?
  • Hoe gaan wij de organisatie van de vereniging de komende jaren hierop aanpassen?Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden is Albatros op zoek naar mensen met een creatieve geest en/of organisatorisch talent! Wil jij meedenken over de toekomst van Albatros? Laat het ons weten, dan nodigen wij je graag uit voor een tweetal bijeenkomsten in oktober./november.Voor aanmelding voor deze bijeenkomsten of voor vragen over dit initiatief: toekomst@albatros-amsterdam.nl

    Rene van den Berg,
    namens het Bestuur van Albatros