Veel meer dan de bovenstaande tweet is er niet bekend gemaakt over de workshop voor trainers en coaches van Albatros. Rond 9 uur verzamelden zich 17 mensen in de sporthal, waarna er getraind werd. Onder leiding van René en met input van alle anderen zijn de laatste volleybaltechnieken besproken. Welke dit precies zijn, blijft geheim, dat moet tijdens de eerst volgende wedstrijd blijken. Duidelijk is wel geworden dat deze bijeenkomst deel uit maakt van het terugkerende, halfjaarlijkse scholingsaanbod van de vereniging.